'De sleutel tot Zelfbevrijding ligt in jeZelf'

Leven vanuit jeZelf

Als energetisch facilitator begeleid ik je steeds meer te leven vanuit jeZelf. Dat is voor mij jouw bezielde essentie in jouw aardse incarnatie waarbij jouw ziel en ik, jouw lichaam en geest expressie zijn van jouw unieke Ik Ben.

Vanuit het principe dat alles heel, één en verbonden is. Dat alles liefde is. Dat alles energie is. 

Faciliteer ik je om leiding te nemen over je eigen levensenergie en energieveld door voelend aanwezig te zijn in het nu en af te stemmen op de wijsheid van je hart en je lichaam. 

  • Je bewust te worden van jeZelf in al je bestaanslagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
  • Je innerlijke draagkracht en zelfhelend vermogen opnieuw te ervaren.
  • Je liefde voor jezelf te voelen door alles in jezelf te aan aanvaarden en toe te laten.
  • Je innerlijk evenwicht te vergroten door te transformeren waar je uit verbinding bent gegaan met jeZelf.

Om zo lichter en liefdevoller te leven vanuit jouw authentieke zijn. Volgens jouw unieke zielspad en met je beide benen op de grond. In het hier en nu. En in al je menselijkheid.