'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis'

Gisela Redeker

Gezamenlijk en draagvlak

Met communicatie advies en uitvoering help ik mensen om de doelen van henzelf, hun organisatie, hun programma en hun project te halen. Communicatie is niet de heilige graal; maar draagt wel bij aan profilering, samenwerking en waardering. Maar denk ook aan uitbreiding van het netwerk en het vergroten van het bereik.

Communicatie is voor mij veel meer dan een ambacht en techniek. Ik zoek altijd naar wat mensen en organisaties en hun (klant)omgeving beweegt. Wat bindt ze? Wat is hun gezamenlijke belang? Van daaruit richt ik de communicatie in - zowel proces als product - zodat die bijdraagt aan een positieve opbrengst voor alle betrokkenen.

Ik krijg energie van opdrachten: 

  • waarbij ik een proces moet inrichten om met in- en extern betrokkenen te werken aan een gezamenlijke oplossing met draagvlak;
  • waarbij ik communicatie concepten kan ontwikkelen die op een onderscheidende manier verbinding maken tussen vraag en aanbod; 
  • waarin ik met betrokken mensen een communicatiekoers kan uitstippelen, waarmee iedereen - nadat ik uit beeld ben - uit de voeten kan bij het inrichten van de communicatie;
  • waarbij ik teksten kan schrijven en redigeren die zeggen wat ze bedoelen en waarin opdrachtgevers en lezers zich herkennen.

Check ook mijn Linkedinprofiel voor opgedane ervaring.